– Fra 2020 er planen å utvide med VG2 innen blått naturbruk. Da trenger vi en konkret samarbeidsavtale innen lakseoppdrett. Det jobber vi med nå. Får vi dette til kan vi få på plass det eneste tilbudet i dette faget fra svenskegrensen til Strand. Da vil det også være behov for internatløsninger. Vi har allerede flere som har meldt sin interesse for å være med å hjelpe oss med det, avslørte rektor Rake. På bildet for denne videoen er Alexander Stene fra bedriftsklyngen Inakva (til venstre) og prosjektleder Federico Håland Gaeta for linjen for blått naturbruk. De fortalte om et tett samarbeid mellom skole og næring.