Skyver oppgradering ut i det blå

Fylkesrådmannen skyver i sitt budsjettforslag oppgradering av Flekkefjord videregående skole ut i det blå.