– Jeg vil minne om at det ble nevnt oppgraderinger for 200-300 millioner kroner for Flekkefjord og Kvinesdal videregående i skolebruksplanen. Dette er ikke konkretisert i økonomiplanen. Jeg håper det kommer inn i høst. Vi har som kjent muligheter for utbygging av en ny etasje på det bygget der det er verksteder i 1. etasje (bildet), påpekte rektor Tor-Inge Rake da han hadde fylkespolitikerne på besøk i dag.