Vil teste ut fritidskort-ordning

Flekkefjord bystyre gikk inn for å søke om å bli en forsøkskommune til fritidskort-ordningen, etter saken ble løftet frem i en interpellasjon fra Hanne Risvold (KrF).