Mener det er behov for juridisk bistand

Kontrollutvalget mener det bør innhentes en juridisk betenkning for å få oppklart hvorvidt Flekkefjord har gyldige skiltplaner eller ikke.