I Agders leder 25.01.23 benevnes Flekkefjords Vel som en «byliste» av Agders redaktør. Her trengs en aldri så liten korreksjon. La det være helt klart; Flekkefjords Vel er for alle i hele Flekkefjord kommune - både by og bygd – her hvor vi bor, arbeider og lever sammen, trygt ved fjord og lunt imellom høye fjelle.

Flekkefjords Vel stiller til valg høsten 2023. Vi har knallgode kandidater med hjerte og hjerne fra både sentrum og distrikt på valglisten vår som snart offentliggjøres. Våre folkelige kandidater ser hele Flekkefjord som samme bosted. Det som er bra for sentrum er bra for distriktene, og det som er bra for distriktene er bra for sentrum. Sammen skal vi skape synergi og utvikling som samlet sett løfter hele den flotte kommunen vår videre i fellesskap. Vårt valgkampslagord er derfor: «For Flekkefjords Fremtid!»

Til forskjell fra mange andre partier som stiller avkortet liste i år, så stiller Flekkefjords Vel med fullstendig valgliste. Det betyr flere nye, spennende kandidater å velge blant og gi ekstra personstemmer til. Vi er stolte over å ha lykkes med å sette sammen en valgliste med særdeles god kjønnsbalanse og med kandidater fra samtlige aldersgrupper. Med en slik solid grunnmur er Flekkefjords Vel så absolutt å regne med i valgkampen som et folkeparti med bred appell og stort potensial til å gjøre et godt valg.

Bystyret i Flekkefjord består av 35 plasser, dvs. at en flertallskoalisjon må ha minimum 18 plasser, og helst noen mer, for å danne solid flertall. Da trengs det flere støttepartier. Flekkefjords Vel er et tverrpolitisk lokalpatriotisk folkeparti. Således er vi i utgangspunktet åpen for samarbeid med alle partier i Flekkefjord. Målet er å danne en ny flertallskoalisjon hvor Torbjørn Klungland fortsetter som ordfører. I inneværende bystyreperiode har Klungland og jeg hatt et godt samarbeid i de verv og møter vi har hatt som henholdsvis ordfører og varaordfører i Flekkefjord. Som kjent valgte vi å ta styringsansvar ved konstitueringen av bystyret i 2019 da ingen andre ville ta på seg vervene.

Flekkefjords Vel mener at velgerne i god tid må få vite hvilke partier som vil samarbeide før innbyggerne går til stemmeurnene 11. september 2023. Derfor er vi åpen på hvem vi ønsker samarbeid med i tiden fremover mot valget høsten 2023.

Vi oppfordrer de andre politiske partiene i Flekkefjord til offentlig å komme med tilsvarende signaler i god tid før valget, slik at velgerne vet hva de har å forholde seg til med tanke på fremtidige samarbeidskonstellasjoner. På den måten kan vi forhåpentligvis hindre at årets valg ender opp med å bli avgjort på bakrommet etter valgdagen slik valg ofte har endt opp før i tiden. Vi håper den tiden definitivt er forbi.

En stemme til Flekkefjords Vel er en stemme til å fortsette den gode utviklingen vi nå ser i hele Flekkefjord kommune. Vi oppfordrer velgerne til å bruke stemmeseddelen til Flekkefjords Vel. Viktigst av alt: Vi lytter, din stemme blir hørt!