Paradoks at Ueneshallen stenges to mnd. hvert år

Av