Får hall innenfor rammen på 133,7 millioner

Det blir byggestart for den nye hallen på Uenes tidlig i 2020. Den siste anbudsrunden gjorde at Flekkefjord kommune kommer i mål innenfor rammen på 107 millioner pluss moms.