Ser på flere mulige løsninger for hallen

Kreative løsninger med interkommunalt samarbeid og håp om mer sponsormidler gjør at håpet om ny stor hall på Uenes lever fortsatt.