Jeg er 11 år og jeg pleier å jogge når det er mørkt.

Det er veldig mørkt på Hidra når det ikke er så mange gatelys. Det er spesielt på Omlandsveien og fra broa på Eie til Rasvåg. Det er veldig farlig siden det er veldig mørkt og bilene har litt for høy fart. Det er også noen som glemmer refleks når de går eller jogger i mørket. Det må bli mange flere gatelys her på Hidra.

Jeg synes det er dumt at det ikke er så mange gatelys her som det burde være. Erfaring viser at god belysning reduserer risikoen for ulykker vesentlig. Gatelysene øker trafikksikkerheten ved å bedre synsforholdende for førere av kjøretøy i den mørke tiden av døgnet. Sånn som det er nå, er det vanskelig å gå på besøk til andre på den mørke årstiden. Mange små barn som kan også bli mørkredde.