Gå til sidens hovedinnhold

Flere lettelser for vaksinerte

Regjeringen varsler lettelser for folk som har fått koronavaksine.

Personer som er vaksinert med første dose er beskyttet fra tre uker etter den første dosen er gitt, og frem til femten uker etterpå. Fra i dag kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Også personer som har hatt covid-19-sykdom de siste seks månedene får de samme lettelsene.

– Vi er på vei til en litt friere hverdag. I dag sørger vi for at alle de 1,4 millioner personene som har fått minst én vaksinedose får de samme lettelsene. Dette vil også gjelde de som har hatt covid-19 de siste seks månedene, sier statsminister Erna Solberg.

Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

  • Personer som er fullvaksinert.
  • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
  • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

– Vi endrer anbefalingen om hvor mange du kan ha på besøk. Man trenger ikke lenger å telle med de som er beskyttet, de blir regnet som en del av husstanden. I dag er rådet å ha maksimalt fem på besøk. Med disse endringene, kan du for eksempel ha besøk av fem uvaksinerte og to vaksinerte samtidig, sier Solberg.

Det må ikke være flere besøkende enn at det er mulig for ubeskyttede besøkende å holde avstand til andre ubeskyttede. Alle som er beskyttet må holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppen de ikke bor med.

Bor du i en kommune der det er forskriftsfestede regler om hvor mange som kan komme på besøk, må du forholde deg til det. Disse skiller ikke enda mellom om man er beskyttet eller ikke.

Endrer råd om innenlandsreiser for beskyttede personerDet har lenge vært et råd om å unngå unødvendige innenlandsreiser for alle, uavhengig av om man er beskyttet eller ikke.

– Regjeringen har besluttet at vi fra nå av ikke lenger fraråder personer som er beskyttet å dra på unødvendige reiser i Norge, sier Solberg.

Viktig med andre dose

Fra og med tirsdag 4. mai har fullvaksinerte unntak fra smittekarantene, mens de som er vaksinert med én dose kan få unntak dersom de tester seg. Det gis ingen unntak for innreisekarantene.

– Vi vurderer videre om vaksinerte også kan slippe innreisekarantene. Men vi er avhengige av ordninger som kan dokumentere vaksinestatus på en trygg måte, slik at vi kan forhindre importsmitte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han understreker at det er viktig at alle som skal ha to doser, tar andre dose når de får time, for å beholde statusen som vaksinert. Dose to må tas etter 12 uker for de under 65 år som ikke er i risikogrupper.

Det er mulig å bli smittet selv om man er vaksinert. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Dette gjelder selv om man ikke merker at man er smittet.

– Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det fortsatt er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler nå være de samme for beskyttede personer som for ubeskyttede i det offentlige rom, sier Høie.

Rådene gjelder de som har fått vaksine som er godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret EMA.

Råd for personer som er beskyttet

  • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
  • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede
  • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
  • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind

Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede.

Råd på sykehjem

For sykehjemsbeboere er det tidligere gitt råd for fullvaksinerte om å ha begrensninger på antall besøkende. Folkehelseinstituttet reviderer nå besøksveilederen og vil komme med flere presiseringer.

Det vil fortsatt være ulike anbefalinger i private hjem og i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner på grunn av ulik risiko for smittespredning i institusjonene. Der flertallet av sykehjemsbeboerne er vaksinert, vil fullvaksinerte beboere kunne ha nær fysisk kontakt med uvaksinerte besøkende. Antall besøkende bør ikke overstige nasjonale eller kommunale bestemmelser. Det må heller ikke være flere besøkende enn at de besøkende kan holde avstand seg imellom.

Strenge innreiserestriksjoner inntil videre

Innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 24. mai.

– Selv om vi ser at smitten har nedadgående kurve i Norge, sørger den alvorlige smittesituasjonen i verden rundt oss for at vi inntil videre må ha strenge innreiserestriksjoner. Vi forlenger nå til 24. mai. Innreiserestriksjonene gjelder inntil videre, og vil avvikles i tråd med regjeringens plan for gjenåpning.

Regjeringen følger utviklingen i verden tett og vil hele tiden sørge for å ha innreiserestriksjoner som er tilpasset situasjonen. Ingen ønsker å ha strenge innreisetiltak lenger enn det er nødvendig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Utendørs arrangementer

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet en skisse for antall deltakere på offentlige utendørsarrangementer i sommer. Denne skissen er i tråd med regjeringens gjenåpningsplan, og øker antallet som kan være samlet for hvert trinn.

Regjeringen mener at både koronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer.

– Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig plan. For det første kan det oppstå problemer i arbeidet med å lage sertifikatet. For det andre er det mange spørsmål som må besvares før vi tar sertifikatet i bruk. For det tredje må vi bruke erfaringene fra de første trinnene før vi går til de neste. Det er altså mye som er usikkert, sier statsminister Erna Solberg.

Dette er forslaget til antall deltakere på utendørs arrangementer på trinn 2, 3 og 4 i gjenåpningsplanen. Det kan komme justeringer av størrelser og kohorter, basert på utviklingen i smittesituasjon og erfaringer på trinn 2 og 3. Takten i gjenåpningen bygger fortsatt på data, ikke datoer.

Uten faste, tilviste sitteplasser (i dag 200):


Uten test eller sertifikat

Med test eller sertifikat

Trinn 2

200

2 x 200

Trinn 3

4 x 200

Maks 50 % kapasitet, inntil 2000 i kohorter på 500

Trinn 4

1500

Maks 75 % kapasitet, men inntil 5000

Med faste, tilviste sitteplasser (i dag 3 x 200):


Uten test eller sertifikat

Med test eller sertifikat

Trinn 2

3 x 200

5 x 200

Trinn 3

4 x 500

Maks 50 % kapasitet, inntil 5000 i kohorter på 500

Trinn 4

5000

Maks 75 % kapasitet, men inntil 10 000