Det gjelder diabetikere som har førerkort med mer enn fem års gyldighet ved utstedelse, opplyser Statens vegvesen.

– Førerkortforskriften er blitt endret slik at personer som bruker blodsukkersenkende medisiner, må ha helseattest med maksimalt fem års gyldighet, sier Synnøve Vebostad i Statens vegvesen.

Kravet om endringen har kommet fordi personer som bruker blodsukkersenkende medisiner, må følges opp av lege med jevne mellomrom. For å få førerkortet fornyet må man ha en ny helseattest som må leveres personlig eller sendes i posten.

Alle som bruker slike medisiner og som har et førerkort der det er mer enn fem år mellom utstedelsesdatoen og gyldig-til datoen, må derfor fornye førerkortet i løpet av 2022. Siste frist er 1. januar 2023.

Kravet gjelder dem som har førerkort i førerkortgruppe 1, som omfatter førerkortklassene AM, S, T, A1, A2, A, B, og BE.