Flere tusen romerikinger bor på kvikkleire: Søk opp din adresse i RBs kvikkleirekart

Cirka 110.000 bor i kvikkleiresoner i Norge. Mange av disse sonene er lokalisert i vårt distrikt. Ekspertene mener imidlertid man ikke bør bekymre seg.