Haakon Smedsvik Hanssen må at blitt kraftig irritert over mitt tilsvar for han lekser av seg om manglende kunnskap fra min side.

Norges kartverk har nylig oppdater sine estimater for vannstanden i Flekkefjord for år 2090. Ifølge deres beregninger skal vannstanden i Flekkefjord øke med 80 cm de neste 70 år. Utgangspunktet for dette estimatet er beregninger som FN har gjort ved hjelp av store regnemaskin modeller om den globale temperatur fram til 2100. Men disse modellene stemmer overhode ikke med det som er målt, de gir for høye temperaturer. Figuren viser resultatet av de mange modeller fra FN for perioden 1975 til 2020, samt de målte temperaturer i samme periode. Alle modellene til FN viser for høye temperaturer.

Med lavere temperaturer vil is smeltingen bli mindre , og havnivået vil stige betydelig mindre enn det FN beregner.

På Tregde har Statens Kartverk siden 1930 hatt en målestasjon for havnivå. Der har det ikke vært noen økning på 90 år og så skal vi tro på FN og Norges kartverk som sier at helt plutselig så skal havet stige noe helt enormt. Det virker rimelig urimelig. Så store investeringer bør vente til vi ser om FN`s klimaeksperter har rett.

Med hensyn til de tiltak som skjer i byer som London, New York, Shanghai, Bangkok så skyldes det at byene synker. De er bygd som handels sentre på deltaet ved utløpet til store elver. Undergrunnen består av sand og leire som elva har avsatt gjennom år tusener. Leira kompakteres av tunge hus, og for å skaffe vann til befolkningen pumpes det opp grunnvann. Resultatet er en innsynkning på mange meter.

Byer som har gjort noe pga redsel for havnivå økning er Oslo (Operaen ble hevet), Stockholm (demning mot Mælaren for å sikre ferskvannskilden), og St. Petersburg mellom Østersjøen og Ladoga sjøen. I alle disse byene synker havnivået på grunn av landheving etter siste istid. Altså unødvendige investeringer.

Eivind Briseid, Geofysiker