Stigende vannføring, men langt igjen til flom

Vannføringen er stigende i mange lokale vassdrag og Lundevatn har steget med en meter på ett døgn, men det er foreløpig ikke noe som tyder på hverken middelflom, femårsflom eller kraftigere flommer.