Ønsker anbud på forprosjekt for flomsikring

Politikerne i Kvinesdal skal nå ta stilling til veien videre for flomsikring og sentrumsutvikling