Både skole, vei, hus og hytter vil rammes av 200-årsflom

En ny kartlegging viser at Sinnes-omrdået vil bli hardt rammet av en 200-årsflom i Øvre Sirdal.