Flytting til Lyngdal ga resultater for dyrebutikken:– Føler oss velkomne

Dyrebutikken Zootropia føler seg godt tatt imot av lyngdøler etter flytting fra Flekkefjord for halvannet år siden. Overgangen har også gitt resultater i regnskapet.