Gå til sidens hovedinnhold

Føler seg nedprioritert av kommunen: – Vi har måtte leve med denne støvskyen lenge

Artikkelen er over 1 år gammel

– Jeg stiller spørsmål om kommunen bryr seg om folk ute i distriktene og om de bare er opptatt med flerbrukshall og promenaden langs elvekanten for fintfolk i byen, sier tidligere Lund-rådmann Rolv Lende.

For abonnenter

Beboere på Sira, nærmere bestemt ved veien Lende - Rannestad, er frustrert på Flekkefjord kommunes håndtering blant annet av den kommunale veien, som etter at Bakke bru ble stengt, har fått økt trafikk. Beboerne har hatt store problemer med veistøv, og føler seg generelt nedprioritert i forhold til resten av kommunen.

– Bakke bru ble stengt for biltrafikk i desember i fjor på én dags varsel. Trafikken på fylkesveg 4208 måtte således ledes over på den kommunal veien Lende - Rannestad. Dette medføre betydelig større trafikkbelastning, med det til følge at det ble en rekke hull i grusdekke som gjorde veien dårlig kjørbar, innleder Rolv Lende til Agder.

– Midt i februar i år ble det påkjørt ca. 500 tonn med 0 - 32 mm bærelagsgrus og meningen var at det skulle kjøres på et finere toppdekket senere, men det er ennå ikke kommet. Situasjonen har vært helt uholdbar med en støvsky uten like etter hver bil/traktor som passerer til stor sjenanse for beboerne langs veien.

– Videre så samler de groveste delene av bærelaget seg i midten av veien og på kantene slik at massen tar opp i bunnpannen på de laveste bilene. Dette er også til stor hinder for alle gående, spesielt de med barnevogner. Det burde forlenget ha vært kjørt på toppdekket og klorkalsium for å binde støvskyen for lengst, uttaler beboer på Sira Sverre Lende.

Det opplever at de selv må presse på kommunen for at noe skal skje.

– Vi ringte igjen i helgen, og først nå ser det ut som kanskje noe skjer. Det er ikke godt nok at det må gjøres slik.

– Bryr de seg?

Lende har flere poenger han er kritisk til når det gjelder kommunens prioriteringer.

– Langs den samme vegen er det for et halvt års tid siden satt opp en rekke veglysmaster uten at det er kommet lys i det. Stiller spørsmål om kommunen bryr seg om folk ute i distriktene og om de bare er opptatt med flerbrukshall og promenaden langs elvekanten for fintfolk i byen.

– Bakke bru er fremdeles stengt med noen stygge midlertidige stålkonstruksjoner. Skal denne fine hengebruen skjemmes av dette nå når turistsesongen starter? spør Lende.

– Skal rustes opp

Kommunalsjef for samfunn og teknikk Terje Glendrange svarer på kritikken, og sier at arbeidet er i gang med å sikre at støvskyen dempes.

– Flekkefjord kommune har løpende foretatt ekstraordinære tiltak for å vedlikeholde og drifte veien slik at den skal være i stand til å tåle den økte belastningen. I tillegg til økt drift- og vedlikeholdsbehov, så påvirker også den økte trafikkbelastningen et behov for å iverksette sikkerhetstiltak, herunder autovern og belysning på utsatte deler av strekningen, uttaler Glendrange.

– Som et strakstiltak ble det påført et nytt bærelag med grus for å sikre drenering og avrenning fra veibanen. Dette er tiltak mot slaghull som oppstår med mye nedbør og trafikk.

Han sier den videre fremdriften blir å foreta rydding av trær for fremføring av veilyskabel og veilys gjennom veitraseen.

– Når dette er utført må grøftene renskes, suppleres med nye stikkrenner og påføring av nytt topplag med finere grus.

Forventes å bli permanent

– Flekkefjord kommune har siden Bakke bru ble stengt, jevnlig vært i kontakt med Agder fylkeskommune og vegvesenet for å samordne nødvendige tiltak og sikre en forsvarlig og tilfredsstillende standard på omkjøringsveien. I den videre planleggingen vektlegges det at den økte trafikkbelastningen forventes å bli permanent, sier Glendrange.

– Det er avtalt at det i nær fremtid skal avholdes et møte mellom Agder Fylkeskommune og Flekkefjord kommune, med sikte på å konkretisere en avtale om felles opprustning av veien.

Som en del av det ordinære vårarbeidet på de kommunale grusveier er det påført støvbindingsmiddel på veien.