Gå til sidens hovedinnhold

Folkemøte om veien videre for ny E39

Nye Veier opplyser at planarbveid for strekningen Lølandsvann til Moi antagelig starter på seinhøsten. Strekningen fra Moi til Årrestad vil foreløpig ligge litt på vent. Nå blir det folkemøte på Moi om veien videre for ny E39.

Lund kommune inviterer tirsdag 7. september til folkemøte i Lundetun om veien videre for ny E39-trasé på strekningen Lyngdal-Ålgård. Det er plass til om lag 70 personer ut fra dagens smittevernregler.

Ordfører Magnhild Eia (Sp) opplyser på kommunens hjemmesider at møtet blant annet skal handle om når planarbeidet skal starte opp i Lund kommune og hva Nye Veier kan si om:

  • involvering i videre planlegging og tidsperspektiv
  • anleggs- og byggeperiode
  • plan for ferdigstillelse av deltraséer/hele strekningen
  • bompengeinnkreving

Ordføreren ønsker også at folk skal sende inn spørsmål på forhånd som Nye Veier kan forberedes på å besvare i møtet.

Planarbeid for Moi til Flekkefjord

– Hva er forventet fremdriftsplan for strekningen fra Ualand til Lølandsvann?

– Vi starter opp formelt planarbeid for strekningen Årrestad til Bue nå til høsten. Vi vil sannsynligvis gjøre det samme for strekningen Lølandsvann til Moi på seinhøsten. Strekningen fra Moi til Årrestad vil foreløpig ligge litt på vent, opplyste assisterende direktør Asbjørn Heieraas i Nye Veier til Agder tidligere i sommer.

Les også

Ny E39: Vanskelig å finne løsninger for den nye firefeltsveien fra Lyngdal til Flekkefjord

– Hva er forventet fremdriftsplan for arbeidet med ny korridor fra Røyskår (Lyngdal vest) til Lølandsvannet?

– Det gjøres registreringer av alle tema og fag i sommer og litt ut på høsten. Dette vil danne grunnlag for formell planoppstart i 3. kvartal. Vi ser for oss å fremme et forslag til planprogram i løpet av året. Forhåpentligvis da med ett fåtall av traseer, forklarte Heieraas.

Tilførselsvei og grunneiere

– Hva er de foreløpige konklusjonene om løsninger for tilførselsveien fra Lølandsvannet til Flikka?

– Vi har ikke gjort nye vurderinger av denne veien det siste året. Dette vil det bli tatt tak i ved oppstart av planleggingen på seinhøsten, svarte Heieraas.

– Hva skjer for grunneiere langs korridoren som er vedtatt i kommunedelplanen, og hva skjer for de som ligger langs den delen av korridoren som fortsatt ikke er vedtatt?

– Ved oppstart av formell reguleringsplanlegging vil det bli tatt kontakt med grunneiere. Vi ønsker et tett samarbeid med grunneierne. Eventuell innløsning av grunn vil først skje etter vedtatt reguleringsplan.

Les også

Nye Veier overtar E39-prosjektet: – Vi har allerede startet

Les også

Nå er også kommunedelplanen for ny E39 vedtatt!

Les også

Stilte flere E39-spørsmål til Nye Veier – fikk ikke fullt så konkrete svar

Les også

Nye Veier: Veibyggingen gir store positive lokale ringvirkninger uansett nasjonalitet på hovedentreprenør

Les også

Starter planarbeid for ny E39 Lyngdal-Kvinesdal

Les også

Lager utviklingsprogram: Nå skal en fremtid med ny E39 planlegges

Les også

Firefelts E39-strekning åpner i desember

Førstekandidat Solveig Skaugvoll Foss (SV) fra Lyngdal legger ikke skjul på at hun og hennes parti vil forsøke å stoppe videre planlegging og bygging av ny firefelt E39. Se intervjuet der hun utdyper dette og mange andre politiske spørsmål.