Folketallet sank med 18

Kvinesdal og Flekkefjord kommer dårlig ut på befolkningsstatistikken. Farsund og Lyngdal fosser frem.