DE NESTE månedene kommer til å bli en prøvelse for storsamfunnet. Selv om vi er godt forberedt, blir sykefraværet langt høyere enn normalt fordi smittegraden av omikron-varianten er langt mer smittsom enn de tidligere variantene. Nå slippes det opp på tiltakene og det er beregnet at svært mange vil bli rammet. Det gir utfordringer, både for det offentlige, men også for private bedrifter. Det er derfor helt avgjørende at man i alle ledd nå legger planer for hvordan man skal sikre seg dersom et høyt sykefravær inntrer.

I FORRIGE uke kom regjeringen med beskjed om at det for eksempel på videregående skole nå innføres grønt nivå. Selv om man utvider bruken av testing og ellers har økt fokus på smittevern, så kan det likevel gi et stort antall mennesker som må holde seg hjemme dersom man blir smittet. Og slik det ser ut nå, kan de fleste av oss regne med at smitten kommer på et eller annet tidspunkt. Men samfunnets tjenester må likevel være oppe.

DET GJELDER også for kommunale tjenester. – Vi er rigget for å kunne skalere opp relativt raskt, sier rådmann Bernhard Nilsen i Flekkefjord. Det sier seg selv at det kan være en krevende oppgave når man skal holde tjenester igang. Det gjelder ikke minst i forhold til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Planene tar høyde for å kunne ha nok personalressurser til å ivareta de mest kritiske oppgavene. Det vil si at andre tjenester eventuelt kan falle bort for en periode.

OGSÅ FOR det private næringsliv er det viktig å ha beredskapsplaner. Vi har for eksempel i Agder lagt planer for stort fravær, der vi må hente inn redaksjonelle ressurser fra andre aviser i samme mediekonsern. Vi legger disse planene slik at vi ikke skal risikere å stanse informasjonsflyten i lokalsamfunnet. Og nettopp det er viktig at andre også tar høyde for. De neste månedene kan bli svært krevende for mange. Da gjelder det å være forberedt.

SÅ ER det i samme åndedrag viktig å påpeke at dette er forberedelser som gjøres om man skulle oppleve worst case-scenario. Vi kan håpe og tro at dette går bedre enn vi planlegger for.