Forbud mot større arrangement i Sokndal kommune

Sokndal kommune har forbudt innendørs arrangement med mer enn 500 deltakere.