Gå til sidens hovedinnhold

Fordelte 733.000 korona-kroner

Bystyret i Flekkefjord diskuterte torsdag kveld hvordan 733.000 korona-kroner kan fordeles best mulig til næringslivet som har søkt om støtte.

Det har fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet blitt bevilget en ny runde med Covid-19 kompensasjon til foretak i kommunene under benevnelsen «Nasjonal notifisert ordning». Ordningen ble annonsert i slutten av april 2021. Flekkefjord kommune har blitt tildelt 733.000 kroner til formålet.

Bystyret ble den 20. mai 2021 presentert en tildelingsrunde av Covid-19 kompensasjon med en innstilling vedtatt i formannskapet 22. april. For å imøtekomme departementets ønske om rask saksbehandling ble det i saken foreslått at ekstratildelingen fra den nasjonalt notifiserte ordningen for Covid-19 kompensasjon til lokale virksomheter ble tildelt sammen med Covid-19 kompensasjonene som ble utlyst først. Da det viste seg at ekstratildelingen måtte lyses ut separat ble det i bystyret vedtatt å utsette saken om Covid-19 kompensasjon for å kunne se disse to tildelingene i en sammenheng.

Les også

Bystyret valgte å utsette tildeling av korona-støtte

Justeringer i formannskapet

– Pinsekirka står med 20.000 på en oversikt, men er ikke satt opp med noe i summeringen, påpekte Hanne Risvold (KrF) i formannskapsmøtet.

– Det er 20.000 som mangler i summeringen til Pinsekirka lyd i den første fordelingen. Det skal være med, forklarte næringssjef Berven.

– Vi foreslår en endring. At Maritim og Grand Hotell får 152.500 kroner i den første tildelingen og at drosjeeier Torbjørn Kristiansen får 75.000 i den samme tildelingen. Det er samme beløp som de andre drosjeeierne får i den nye runden, sa Nina Danielsen (Sp) på vegne av flertallskonstellasjonen.

Formannskapet vedtok enstemmig at denne endringen innarbeides i innstillingen til bystyret.

– Saksinnstilling og rådmannens opprinnelige innstilling er ikke helt lik, men bystyret ønsket å se søknadene fra forrige runde og denne runde under ett, derfor er det noen små endringer, forklarte Nina Danielsen (Sp) i bystyremøte torsdag kveld.

Under avstemming i bystyret ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt.

12 søknader

Flekkefjord kommune har mottatt 12 søknader i denne tildelingsrunden hvorav seks også tidligere har søkt på Covid-19 kompensasjon. Av disse har fem søkere blitt foreslått innvilget kompensasjon i saken som første gang ble lagt frem for bystyret i mai.

Rådmannens innstilling til fordeling av pengene er:

 • Søker 1: Maritim Fjordhotell AS kr. søknadsbeløp: 239.493 forslag til tildeling: kr. 140.000
 • Søker 2: Grand hotell Flekkefjord AS søknadsbeløp: kr. 396.000 forslag til tildeling: kr. 140.000
 • Søker 3: Kaffebørsen AS søknadsbeløp: kr. 175.000 forslag til tildeling:kr. 25.000
 • Søker 4: Flikke AS søknadsbeløp: kr. 54.828 forslag til tildeling: Imøtekommes ikke
 • Søker 5: Pinsekirka Lyd søknadsbeløp: kr. 35.305 forslag til tildeling: Imøtekommes ikke
 • Søker 6: Central Bybryggeri AS søknadsbeløp: kr. 421.000 forslag til tildeling: kr. 30.000
 • Søker 7: Loga Restaurantdrift AS søknadsbeløp: kr. 140.000 forslag til tildeling: kr. 88.000
 • Søker 8: Instinct Flekkefjord AS søknadsbeløp: kr. 103.707 forslag til tildeling: kr. 50.000
 • Søker 9: Drosjebiltransport Sinisa Djuricic søknadsbeløp: kr. 150.000 forslag til tildeling: kr. 75.000
 • Søker 10: Tollboden Bakeri AS søknadsbeløp: kr. 150.000 forslag til tildeling: kr. 50.000
 • Søker 11: Drosjebiltransport Rune Hallgren søknadsbeløp: kr. 250.000 forslag til tildeling: kr. 75.000
 • Søker 12: Flekkefjord Restaurantdrift AS La Strada søknadsbeløp: kr. 100.000 forslag til tildeling: kr. 60.000

SUM Søknadssum: kr. 2.215.333 forslag til tildeling: kr. 733.000

Næringsjefens vurdering av søknadene: