Forelegg for mobilbruk

Det er kostbart å snakke i mobiltelefonen mens man kjører bil.