Forenklede forelegg for fart

Og det ble tre i tallet.