Foreslår å bruke masse til P-plasser her

Høyre foreslår at byggekomitéen bes vurdere om deler av overskuddsmassen kan benyttes til opparbeidelse av ekstra parkeringsplasser nord for Tunveien.