Foreslår ekstra bystyremøte: Forventer mange lange saker

Formannskapet i Flekkefjord foreslår at det legges inn et ekstra bystyremøte før sommerferien. Også en ekstra sak vil de ha utredet.