Foreslår ny plan for Tonstad

Rådmannen i Sirdal mener den planen som det haster mest med å fornye er områdereguleringsplanen for Tonstad.