Foreslår oppgradering av Grønnes fra 2022

GRØNNES: Stupetårnet ble fornyet for noen år siden, men det er ønske om å oppgradere bystranden i Flekkefjord mer i årene som kommer.

GRØNNES: Stupetårnet ble fornyet for noen år siden, men det er ønske om å oppgradere bystranden i Flekkefjord mer i årene som kommer. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det har i flere år vært snakk om å fortsette oppgraderingen av Grønnes. I budsjettforslaget ligger det nå inne 2,2 millioner, men ikke før i 2022/23

DEL

Grønnes ligger nær bysentrum og blir mye brukt, spesielt om sommeren, både av kommunens egne innbyggere og besøkende. Det har de siste årene blitt gjennomført en del oppgraderinger som har økt attraktiviteten, og det er laget skisser for videreutvikling i form av rullstolveier og -ramper, bygg med skifteboder og bedre parkeringsmuligheter.

Dersom det lar seg gjøre å få til et samarbeid med andre aktører, så vil kommunens midler kunne inngå som delfinansiering av et større prosjekt. Det har også kommet innspill om å se på mulighetene for kiosk og badstue.

– Det bør derfor legges til rette for en inkluderende prosess, gjerne etter en samskapingsmodell, før man tar endelig stilling til hvilke funksjoner som skal prioriteres og hvordan et framtidig nytt bygg bør utformes, foreslår rådmann Bernhard Nilsen i Flekkefjord.


Artikkeltags