Foreslår privat drift av Sundeheimen: – Det er vanskelig å finne nok innsparinger

Arbeidsgruppen som jobber med innsparinger i driften av helse og omsorgstjenester i Flekkefjord ber om hjelp til å finne mer å kutte.