Skal finne ut hva forgubbing gjør med distriktene

Av

Nordmenn lever stadig lengre, samtidig som vi føder færre og færre barn. Det blir færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Nå skal Victor Norman lede et utvalg som skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for distriktene.