Gå til sidens hovedinnhold

Forhandlingsinstituttet og selvforsyning

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til Eivind Drivenes om forhandlingsinstituttet og selvforsyning

Den norske landbruksmodellen bygger på lange tradisjoner for samarbeid mellom staten og landbruksnæringa i arbeidet for å nå landbrukspolitiske mål. Den gir norske bønder unike rettigheter – og plikter:

 • Modellen bygger på fire bærebjelker
 • Hovedavtalen som regulerer jordbruksforhandlingene
 • Tollvernet
 • Markedsbalansering
 • Juridiske virkemidler

Det norske jordbrukets forhandlingsrett gir norske bønder en medinnflytelse som er unik i internasjonal sammenheng. Det forhandles om overføringer på et fremtidig statsbudsjett før noen andre har fått en eneste krone.

At bøndene i årets oppgjør valgte å ikke sette seg til forhandlingsbordet engang syns jeg var veldig skuffende. Da ble statens tilbud stående, et prinsipp som også var gjeldende sist Sp satt i regjering.

Men nå er det valgkamp og Sp viker fra prinsippene og overbyr uten inndekning. Den ekstra milliarden som ble foreslått har ingen inndekning. At de salderer budsjettet sitt med kontingenten til EØS avtalen er mildt sagt oppsiktsvekkende. At de vil si opp EØS avtalen er særdeles urovekkende, særlig for Agders eksportnæringer, at de i tillegg bruker penger som ikke finnes er useriøst.

Høyre vil ha et landbruk med små og store bruk over hele landet. Vi vil bevare forhandlingsinstituttet og kanaliseringspolitikken og innrette tilskuddene slik at de får en god balanse mellom produksjon og areal. Vi ser at noen produksjoner sliter og har dårlig inntjening. Derfor har vi sagt at vi vil gjennomgå tallgrunnlaget fra «budsjettnemnda for jordbruket» for å se om noe må endres.

Vi ser også at ny leder i Bondelaget sier at en må se på kostnadsreduksjoner.

Eivind Drivenes viser i sitt innlegg til nye beregninger om selvforsyning og at 2/3 av det vi spiser er utenlandsk og at nåværende regjering ikke tar matberedskap på alvor.

Det kunne være fristende å spørre Drivenes om han vil slutte med f.eks. sukker, kaffi og en hel rekke andre produkter som ikke KAN produseres i Norge ?

Selvforsyningsgraden beregnes ut fra en nordmanns og kvinnes vanlige kosthold som for de fleste av oss inneholder både sukker og kaffe.

På Agder Bondelags Årsmøte 19.03.21 hadde tidligere Departementsråd i Landbruksdepartementet Leif Forsell en gjennomgang av den norske matsikkerheten. Hans oversikt viste følgende:

 • Melk, fløte, rømme, melkepulver, smør og egg – 100 % selforsynt
 • Kjøtt, 90 – 100 % selforsynt
 • Ost, youghyrt, potetprodukter – 80 – 90 % selvforsynt
 • Fisk – 80 % selvforsynt
 • Poteter – 70 – 80% selvforsynt
 • Grønnsaker – 45 – 50 % selvforsynt

Med andre ord, vi er vel kanskje et av de landene i verden som ville klart oss best ved å måtte livnære oss av egen produksjon. Derfor er det så viktig å opprettholde et landbruk over hele landet !

Siterer Leif Forsell: «Hvorfor ikke fortelle at 98% av maten vi spiser kommer fra jordbruk, at andelen norskprodusert mat regnet i kroner er ca. 80 %. At norskprodusert for, inklusiv gras dekker 80 % av forseddelen og at selvorsyningsgraden for protein er 65 – 70%» sitat slutt.

Dette bildet passer vel ikke inn i Senterpartiets svartmaling av dagens regjering ?

Minner også om at sist de satt i regjering og hadde ansvaret for landbruket ble det lagt ned flere bruk enn under denne regjeringen, mer jord ble bygd ned og større arealer gikk ut av produksjon.

Vi heier på den norske bonden og den trygge og rene norske matproduksjonen !

Godt valg!