FØR JUL gav formannskapet klar beskjed om ikke å tukle vesentlig med torghandel og salgsboder i Flekkefjord sentrum. Likevel legger rådmannen frem en ny innstilling i januar der omtrent samme innstilling som før jul, igjen presenteres som et forslag. Heldigvis gav formannskapet igjen klar beskjed: Ikke tull med torghandelen.

ALLE SOM drømmer om torghandel slik vi hadde det i forrige århundrede, bør straks realitetsorientere seg. Boder, biler og vogner som solgte frukt, grønnsaker og blomster på torget i Flekkefjord forsvant fordi det ikke lenger ble lønnsomt. Å flytte det som finnes av grønnsakshandel fra Verven til Øvre Park kan virke tilforlatelig og interessant. Men stedet er ikke egnet til større trafikk som skal stanse i området.

DESSUTEN ER det slik at torghandlerne selv har funnet seg til rette på Verven. Området er romslig og tilgjengelig både for gående og bilister. I tillegg er dette et område som har mye annen trafikk til handelsbedrifter i området. Vi skal være fornøyde med at det fremdeles kommer grønnsakshandlere til Flekkefjord for å tilby sine varer. I stedet for å legge snubletråder ut for dem, bør vi legge alt til rette for at de fortsatt skal komme.

DET SAMME gjelder for dem som driver salg av mat fra vogner. De er et godt supplement til andre spisesteder og har helt åpenbart en misjon noe sent på fredags- og lørdagskvelder når folk kommer ut fra skjenkestedene. Det er aldri galt å få i seg noe mat. Det er med på å dempe gemytter.

SOM VI har forfektet fra denne plass tidligere, så er det et ønske at vi legger til rette for yrende liv i byens sentrum. Da trenger vi tilrettelegging som tar både kundene og de som vil drive næring på høyeste alvor. Det minste man må kunne forlange er at man sjekker grundig hvilke behov som finnes og hvordan eventuelle utfordringer kan løses på en smidig måte. Den politiske saken i Flekkefjord om å flytte rundt på salgsvogner og begrense åpningstidene bør parkeres snarest mulig for å bruke tiden på viktigere næringssaker.