Mange steder er det langt til bunn

Av

Regjeringen har foreslått å åpne opp for å bygge havvind i nye områder.

DEL

Verdens første flytende vindmølle ble bygget i Norge i 2009. Men det koster fortsatt mer å bygge ut flytende havvind enn bunnfast. Bunnfast havvind bygges ut i stor skala i Europa. Men hvor mye koster det å bygge bunnfast havvind i Norge? Og hvorfor er det dyrere i Norge enn andre steder i Europa?

Regjeringen har foreslått å åpne to områder for bygging av havvind: Sandskallen-Sørøya nord, som passer for både flytende og bunnfast teknologi, og Utsira nord som bare passer for flytende.

I tillegg er har de bedt om innspill på åpning av et tredje område, Sørlige Nordsjø II. NVE har sett på hvor mye det vil koste å bygge vindkraft i disse områdene, og hvilke drivere som påvirker kostnadene.

Det er et stort potensial for flytende havvind i Norge. De norske havområdene er dype og har kompliserte bunnforhold. Dybde er den enkeltfaktoren som har mest å si for hvor mye det koster å bygge bunnfast havvind. Derfor koster det mer å bygge bunnfast havvind i Norge enn mange andre steder i Europa. Derfor er flytende havvind inntil videre fortsatt vesentlig dyrere enn bunnfast havvind.

Les mer i faktaarket som ligger her.


Artikkeltags