Har tatt beslutning om å bygge kraftverk og laksetrapp til 190 millioner

Sira-Kvina kraftselskap har tatt beslutning om å bygge ut Rafossen med kraftverk og laksetrapp. Aktuelle firma er plukket ut og det er kort tid til byggearbeidene starter.