–Vi har store forventninger til at samarbeidsavtalen med UiA skal styrke næringslivet i Lister. Vi trenger oppmerksomhet rundt kompetansehevende og forskningsrelaterte tiltak i bedriftene. Felles Løft-avtalen med UiA er en del av vår verktøykasse for å lykkes i det arbeidet, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping i en pressemelding.

Lister Nyskaping utgjør Næringsalliansen i Agder sammen med næringsforeningene i Kristiansandsregionen, Arendal, Vennesla, Grimstad og Sørlandsparken, Lindesnesregionens næringshage/næringsallianse, Pågang næringshage i Risør og Setesdal regionråd. NHO Agder er også med i Felles løft.

Felles løft-avtalen ble først opprettet i 2017 og den nye avtalen har tre hovedområder. For det første handler det om utdanning og kompetanseheving. Det innebærer blant annet gjesteforelesninger, praksis og oppgaveskriving for studentene.

Mange ansatte i næringslivet har behov for å friske opp og forbedre sine faglige kunnskaper. UiA en stor aktør med over 100 ulike studietilbud innen mange ulike fagområder. I samspill med næringslivet kan også UiA skreddersy egne utdanninger.

Avtalen legger også til rette for forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom medlemsbedriftene og universitet, samt felles synliggjøring.

– UiA er veldig glad for å fornye avtalen med næringslivet i hele Agder. Det betyr mye for oss å være tett på arbeidslivet, sier Sunniva Whittaker rektor ved UiA.

Felles løft-avtalen svarer også Solberg-regjeringens ønske om større og bedre kontakt mellom arbeidsliv og høyere utdanning.

– Det må være flere møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv hvor de kan samarbeide bedre om hva studentene skal lære og hvordan de skal lære det, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) tidligere denne uka da han la fram en egen stortingsmelding om arbeidslivsrelevans; Utdanning for omstilling.