Forsøker å stoppe byggestart av Buheii

Organisasjonen Motvind forsøkte å stoppe byggestarten på Buheii vindkraftverk i Kvinesdal.