MOTSTANDEN MOT vindturbiner på land er stor og intens og flere steder har konfliktene i forbindelse med utbygging vært store. Utbygging av vindturbiner i vårt distrikt har vært en konfliktsak, og vi opplevde et dramatisk stemningsskifte lokalt da NVE la frem et kart over områder som var egnet for vindturbiner. Da kartet viste at man nærmest kunne pepre hele regionen med vindturbiner, ble det ordentlig fart i protestene

DET HAR vært mye utbygging i vårt distrikt og enkelte steder burde man slett ikke ha bygget vindmøller for strømproduksjon. Men å si nei til all form for vindkraft i en situasjon der vi mangler energi og der vi higer etter å utnytte fornybar energi, blir feil. Å bygge ut nye vindparker i jomfruelig terreng, er ikke lenger aktuell politikk. Men når det er snakk om å bygge flere turbiner, for eksempel på Tellnes, der terrenget og naturen allerede er sterkt ramponert, burde ikke være like konfliktfylt.

DET ER derfor viktig at man velger sine slag, ikke blir mer katolsk enn paven i sin motstand mot vindkraft, men ser områder og steder an i forhold til hva slags naturinngrep man rent faktisk gjør. I gruveområdet på Tellnes er det allerede mange turbiner og det er plass til flere, uten at landskapet blir ytterligere forringet.

I DETTE ligger ingen blankofullmakt til å bygge ut vindparker i hytt og vær. Vi er glade for at det ikke ble noe av vindparken på Skorveheia. Det finnes vindparker som trolig aldri skulle ha vært bygd ut. Men det er likevel viktig å ha en edruelig holdning til denne, slik at vi ikke sier nei til absolutt alt, men velger områder der man foretar en fortetning av et område som allerede er «ødelagt».

EUROPA OPPLEVER en energikrise som vi aldri har sett maken til. I Norge betaler vi en formue for strømmen, og mange ganger mer enn det vi har vært vant til. Vi er i begynnelsen av et grønt skifte samtidig som Europa står midt i denne energikrise. Elektrisk strøm er en mangelvare og på tro at vi kan komme igjennom krisen ved å redusere strømforbruket, tar nok sørgelig feil. Vi må derfor være villige til å ofre noe å kunne produsere energi på en forurensingsfri plattform.