LIKESTILLING OG kvinnekampen har kommet langt i Norge, men det finnes fortsatt store utfordringer, både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. I Norge har vi tatt kvantesprang de seneste 50 årene. Men senest i forrige uke kunne vi lese en undersøkelse som viser at en stor andel av kvinner har blitt voldtatt og misbrukt seksuelt i løpet av livet. Det er en skam for Norge som nasjon. Men også i arbeidslivet er det fremdeles utfordringer knyttet til likestilling. Det gjelder ikke minst i forhold til lønn og arbeidsforhold i yrker som tradisjonelt sett har hørt kvinner til.

KVINNEDAGEN BLE innstiftet på en sosialistisk kongress som Den annen internasjonale arrangerte i København i august og september 1910. Initiativet ble tatt av den tyske feministiske sosialisten Clara Zetkin. De var inspirert av en kvinnedagsmarkering i USA året før, 28. februar 1909. I Norge ble kvinnedagen markert for første gang i 1915, da Aleksandra Kollontaj fra Russland talte ved et stort fredsmøte i Oslo. Etter andre verdenskrig ble 8. mars stort sett bare markert av Norsk Kvinneforbund. I 1972 tok Kvinnefronten initiativ til en større demonstrasjon i Oslo 8. mars. Kvinnedagen fikk et nytt oppsving og møtte stor oppmerksomhet og interesse. Flere kvinneorganisasjoner deltok, og det ble arrangert tog i byer og på steder i hele Norge.

GENERALSEKRETÆREN I FN sa fra FN-talerstolen i går at det vil ta ytterligere 300 år før vi i verden som helhet kan si at det er fullstendig likestilling mellom kjønnene. Kvinnekampen har dessuten fått et alvorlig skudd for baugen, ikke minst i land som Iran der sharialovgivningen nå forhindrer unge jenter skolegang. Det er rystende å se hvordan unge jenter nå blir ødelagt for livet fordi man har fullstendig forkvaklede holdninger til kvinner.

PANDEMIEN HAR heller ikke vært gunstig for kvinner i spesielt utviklingsland. Mange kvinner dør under fødsel og i barsel. Derfor er kvinnedagen også en internasjonal solidaritetsdag der vi må rette blikket ut over våre egne grenser og engasjere oss enda sterkere for å gi kvinner i andre deler av verden de samme rettigheter som vi i Norge tar for gitt.