Fortsatt god mat ved Lund omsorgssenter

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Leder i Lund pensjonistforening og en privatperson (styremedlem i pensjonistforeningen) uttrykker i "Agder" en del bekymringer som kanskje andre også har, f.eks. disse:

Blir det plastikkmat framover? Svar: NEI!

Er omorganiseringen på kjøkkenet første fase i en nedlegging av kjøkkenet? Svar: NEI!

Vil det bli transport av ferdigmat fra et kjøkken i en nabokommune? Svar: NEI!

Blir kjøkkenet stengt på viktige helligdager i forbindelse med f.eks.jul og påske? Svar: NEI!

Vil beboerne få kaffemat bakt på Omsorgssenteret? Svar: JA!

Vil Omsorgssenterets utmerkede kjøkkenpersonale kunne innestå for kvaliteten på maten etter omorganiseringen? Svar: JA!

Vil kjøkkenet fremdeles lage mat fra bunnen av? Svar: JA!

Velsmakende og næringsriktig mat er en av forutsetning for god helse og trivsel for de eldre. Det sørger de ansatte ved kjøkkenet for hver dag. Helse- og omsorgsetaten har imidlertid i likhet med de andre etatene, fått redusert sin økonomisk ramme (2,5 mill kr i 2021 og 1,75 mill kr i 2022). Disse reduksjonene er foreslått i budsjettet både fra rådmannen og fra formannskapet. Dette er svært krevende og administrasjonen har snudd hver stein for å finne steder å spare eller effektivisere driften. I dette arbeidet planlegges å endre noe på driften på kjøkkenet hvor beboerne fortsatt skal delta i aktiviteter rundt matlagingen som en del av Livsglede sykehjem.

Det går gjetord om hvor godt det er å bo på Lund omsorgssenter og dette takket være de ansatte. Slik skal det også fortsette å være.

HO-utvalget har vedtatt at be kommunestyre om at dersom kommunen får merinntekter i løpet av 2021, skal disse prioriteres til å styrke helse- og omsorgsarbeidet.

Vi vil igjen påpeke at lederne av omsorgssenteret og kjøkkenet lover at det fortsatt skal leveres førsteklassiske måltider og at det ikke er noen planer om at kjøkkenet skal legges ned. Det må vi stole på!

Artikkeltags