Fortsatt ingen forhandlingsløsning for elve-promenade

Rådmannen i Flekkefjord foreslår at kommunen går videre med ekspropriering av privat eiendom for å gjennomføre elvepromenade.