Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt for planarbeid i Statens vegvesen slår fast at det så langt ikke er noe som rokker ved at ny E39 via Lølandsvannet kommer bedre ut enn alternativet via Flikka.