Fredag 2. september var 4 292 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. Det er 250 flere enn forrige måned. Samtidig er det nå 27 færre registrerte permitterte enn i juli. Helt ledige øker mest i aldersgruppen 20 – 24 år, med 95 flere registrerte siste måned.

– Dette har vi forventet. Det er ikke uvanlig at ledigheten øker litt etter sommeren,sier direktør Øyvind Vedal i NAV Agder.

2.501 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 1,6 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder har økt med 93 personer siste måned.

  • Flekkefjord har 59 ledige (1,3 prosent) det er 10 færre ledige fra i fjor på samme tid
  • Kvinesdal har 34 ledige (1,2 prosent) det er 15 færre ledige fra i fjor på samme tid
  • Sirdal har 13 ledige (0,7 prosent) det er én færre ledige fra i fjor på samme tid
  • Sokndal har 7 ledige (0,8 prosent) det er 11 færre ledige fra i fjor på samme tid
  • Lund har 8 ledige (0,5 prosent) det er 10 færre ledige fra i fjor på samme tid

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.216 personer. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er på to prosent. 1.076 personer er nå registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Dette er 148 flere enn forrige måned. Totalt var dermed 4 292 personer, eller 2,8 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

75 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 60 av de delvis ledige. Til sammen er 135 personer permittert. Dette utgjør 0,1 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 27 personer fra juli.

Frykter strømprisene

– Det er fortsatt lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft i Agder. Samtidig er vi i NAV bekymret for at energisituasjonen vil føre til en økning i antall permitterte i tiden som kommer, sier Øyvind Vedal.

Den siste måneden har 993 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. syv prosent av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. I tillegg er 658 av de som var registrert som arbeidssøkere i juli ikke lenger registrert hos NAV i august. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen butikk- og salgsarbeid (283),serviceyrker og annet arbeid (248) og bygg og anlegg (226). Antall helt ledige innen barne- og ungdomsarbeid har den største reduksjonen siste måned, med 32 færre enn for en måned siden, etterfulgt av undervisning (-27)

Blant helt ledige i Agder er det nå 695 personer som har vært arbeidssøkere i over ett år. Dette er 64 færre enn i juli og utgjør 28 prosent av alle helt ledige i Agder. Langtidsledige har ofte større utfordringer med å komme seg ut i jobb enn de med kortere arbeidssøkervarighet.

Mange nye stillinger

I august er det registrert 1.880 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (500) og butikk- og salgsarbeid (253). Dette er 115 færre stillinger enn samme måned i fjor. Hittil i år er det utlyst 18.946 stillinger i Agder, som er over 2.700 flere stillinger enn på samme tid i fjor.

Nytt rekordår for utlyste stillinger i Rogaland

37.377 stillinger har blitt utlyst så langt i år i Rogaland. Det er 3.735 flere enn rekordåret 2021.

– Offentlig og private virksomheter har store utfordringer med å finne riktig kompetanse, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

4.164 ledige stillinger ble lyst ut i Rogaland i august. Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med august i fjor.

– 2021 ble et rekordår for utlyste stillinger. Sammenlignet med samme tid i fjor, ligger det an til at fjorårets rekord blir slått med solid margin. Frem til nå har det blitt utlyst 3 735 flere stillinger i Rogaland sammenlignet med samme periode i 2021, sier NAV-direktøren i Rogaland.

Innenfor helse pleie og omsorg ble det utlyst 961 stillinger. Det er klart flest. Innen bygg og anlegg er tallet 512, mens ingeniør og IKT-fag hadde 455 utlysninger.

– Utlyste stillinger er en god indikator på det høye aktivitetsnivået i flere bransjer. Situasjonen i mange næringer har vært lik over en lenger periode; mange bedrifter får ikke tak i kompetansen de trenger, sier Haftorsen.

– Den største utfordringen vi har nå, er at mange av de som står uten en jobb, og som er klar for nye jobbmuligheter, ikke har den kompetansen næringslivet og det offentlige trenger.

Stabil og lav ledighet

I august er det registrert totalt 6.569 personer som arbeidssøkere i Rogaland, viser ferske tall fra NAV. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. 4.159 personer, tilsvarende 1,6 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige i fylket. Det er svak nedgang på 56 personer sammenlignet med forrige måned. Samtidig er 1 609 personer, eller 0,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige i august.

– Naturlige sesongvariasjoner sørget for en liten oppgang i antallet helt ledige i sommer. Nå er vi tilbake på nivået vi hadde før sommeren. Det er rekordlavt og illustrerer hvor stor etterspørselen på arbeidsmarkedet i Rogaland er for øyeblikket, sier Haftorsen.

Antallet langtidsledige halvert

Om lag halvparten av de helt ledige er langtidsledige. Det innebærer at de har vært uten jobb i et halvt år eller mer.

– Sammenlignet med samme periode i fjor, er antallet langtidsledige blitt halvert det siste året. Vi vet at det er vanskeligere å få jobbmuligheter jo lenger du er arbeidsledig, men nedgangen viser oss at det finnes gode muligheter selv om du har vært uten jobb i en lenger periode, sier hun.

Alle yrkesgrupper har det siste året hatt en nedgang i antallet helt ledige. Størst har nedgangen vært innenfor reiseliv og transport med over 50 prosent.