Fortsatt uvisst hvem som blir ordfører: – Partiene trenger mer tid

Det er fortsatt ikke avklart hvem som blir ny ordfører i Lund. Samarbeidspartiene har avtalt et nytt møte.