Fylkesdirektør Arly Hauge for undervisning i Agder minnet fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen om at det ligger en søknad om undervisningskonsesjon i Fiskeridirektoratet. Statsråden avslørte at han og regjeringen er svært positiv til at Flekkefjord kan få det som vil bli den sørligste undervisningskonsesjonen for lakseoppdrett. Avtalen mellom Mowi og Flekkefjord videregående skole er underskrevet, men Fiskeridirektoratet må behandle ferdig søknad om en undervisningskonsesjon før avtalen trer i kraft. Avtalen innebærer blant annet at Mowi får tilgang til oppdrett av 780 tonn ekstra med laks og at skolen får tilgang til praksisplasser, lærlingeplasser, laks til matfag og en årlig kompensasjon (med en ukjent sum) til utvikling av skolen.