Forventer millionavtale med fylket

Turistforeningene i Agder har i et forslag til avtale med Agder fylkeskommune lagt til grunn et årlig driftstilskudd med en ramme på to millioner kroner og en fordelingsnøkkel mellom de tre foreningene.