Forventer økning i influensasyke

Det er forventet en økning i antall influensasyke i tiden som kommer