Opprykk-sjampisen ligger klar på kjøla!

Av

Opprykksfeberen herjer i Kvinesdal. Lørdag kan det skje!