Gå til sidens hovedinnhold

Fra 1. juli heter han kommunedirektør

Rådmann Jens Arild Johannessen i Kvinesdal bytter tittel til kommunedirektør fra 1. juli. Det har kommunestyret i Kvinesdal bestemt i sitt siste møte før sommerferien.

Kommuneloven av 2018 benytter betegnelsen kommunedirektør på øverste leder i kommuneadministrasjonen. Det er imidlertid ikke besluttet å lovfeste bruk av én særskilt betegnelse, og det er opp til den enkelte kommune å beslutte tittel på øverste administrative leder.

Rådmannen selv anbefalte at kommunestyretå følge oppfordringen fra Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) om å ta i bruk den kjønnsnøytrale betegnelse kommunedirektør på den øverste leder i kommuneadministrasjonen i Kvinesdal.

– Det har vært dialog med rådmann over tid og rådmannen har signalisert at nå er tiden inne for å bruke denne betegnelsen, sa ordfører Per Sverre Kvinlaug til kommunestyret, før saken ble enstemmig vedtatt.

Kjønnsnøytralt

Hovedbegrunnelsen for ny betegnelse fra kommunelovutvalget var at kommunedirektør er en kjønnsnøytral tittel og i større grad selvforklarende i forhold til tittelen rådmann. Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) mente at utvalgets forslag om å lovfeste kommunedirektør som tittel var godt begrunnet. Det ble ansett som et mål i seg selv at stillingstitler skal være kjønnsnøytrale. Det ble også vurdert at det vil virke klargjørende at lederen av den kommunale administrasjonen har den samme tittelen i alle kommunene.

Under høringen av kommuneloven fremkom det motstand mot å lovfeste kommunedirektør som tittel. Departementet valgte derfor å ikke følge opp kommunelovutvalgets forslag. Det å pålegge alle kommuner å bruke en gitt tittel på lederen av administrasjonen ble ansett å innebære et visst inngrep i det kommunale selvstyret. I tillegg ble det vurdert at det ikke er en utbredt misforståelse blant innbyggerne og andre om hvem som er den øverste administrative lederen i kommunen, på tross av ulike titler. Det ble konkludert med at det ikke er et særlig behov for å lovfeste en særskilt tittel. Departementet påpekte likevel de hensynene som lå til grunn for kommuneloveutvalgets forslag, og oppfordrer kommunene til å bruke den kjønnsnøytrale tittelen som loven selv bruker på stillingen.